Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرمتکي بر دغلکاري يا باور مذهبي
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


گفته مي شود که علي امام اول شيعيان در جنگ (صفين) شمشير از نيام کشيده در پي عمرعاص بود تا او را به قتل برساند (عمرعاص يکي از مشاوران تيزهوش معاويه بود)، و بي شک اگر علي عمرعاص را مي کُشت شايد در سالهاي بعد معاويه و فرزندش يزيد نمي توانستند علي و حسين را به قتل برسانند و شايد اسلام در مسير ديگري طي طريق مي کرد، شايد هم آش همين بود و کاسه همين، و آب از آب تکان نمي خورد و اسلام چه شيعي و چه سني و چه... بهتر از اينکه هست نمي توانست بشود. بگذريم. عمرعاص که اسلام را اگر بهتر از علي نمي شناخت، کمتر از علي ناآگاه نبود، تمام لباسهاي خود را از تن در آورد و بدن لخت خود را به علي نشان داد. علي براي حذر کردن از تماشاي عورت عمرعاص روي برگرداند و اين غفلت لحظه اي، به عمرعاص کمک کرد تا جان به در ببرد. (منابع: تاريخ ابن کثير، تاريخ طبري) [طلحه و بُسربن ارطاء هم در دو مصاف ديگر به ترفند مشابهي دست يازيدند)
امروز جناب متکي – وزير امور خارجه [ايران] که کارش قاعدتا دفاع از منافع ملي در سطح ديپلماتيک است، با ديدن گوشه اي از سينهء خانم ويلونيستي، ميهماني شام را که کليه وزراي خارجه در آن حضور داشتند ترک کرد.
البته دغلبازي و دو رويي مذهبي اين جماعت بر کسي پوشيده نيست، اما به متکي هم نمي شود ايراد گرفت چرا که او همان کرده که اولين امام، علي ابن ابي طالب کرد (البته اگر بخواهم جانب انصاف را رعايت کنم، علي مي گفت «حيا جزو شرف و ايمان است». ساده تر اينکه علي از چيزي صحبت مي کرد که خميني و فرزندانش از آن بويي نبرده اند). اما اگر ريشه اي تر به مساله بنگريم نتيجه خواهيم گرفت که ايراد و اشکال در کل مقوله يعني دخالت دين در دولت است. زماني که ايدئولوژي دست بالا را داشته باشد و حرف آخر را بزند، در زمانيکه منافع ملي فداي آيات و احاديث و روايات شود، در زماني که مردمسالاري و کثرت گرايي قرباني تعريف و تفسير و برداشت يک فرد از يک آيه شود، عمرعاص ها حرف آخر را خواهند زد، و «حکميت» مفهوم ديگري خواهد گرفت.
براستي وقتي اين جماعت معمم با ديدن گردن و موي زني هنرمند صحنه را به اين آساني خالي مي کنند، چرا نبايد باور داشت که با شنيدن صداي گلولهء مبارز فرار را بر قرار ترجيح ندهند؟
با هم خبر را مرور مي کنيم

علي ناظر 14 ارديبهشت 1386
عکس :
Geigen-Frau (violin woman)
-----

14 اردیبهشت 1386 بي بي سي

متکی مهمانی شام با رايس را ترک کرد

منوچهر متکی، وزير امورخارجه ايران که برای شرکت در نشستی در مورد عراق در تفريحگاه ساحلی شرم الشيخ در مصر به سر می برد، مهمانی شامی با ديگر شرکت کنندگان اين نشست را به صورت ناگهانی و در اعتراض به اينکه خانمی که در مجلس ويلون می نواخت، لباسی "بيش از حد باز" پوشيده بود، ترک کرد.

اين مهمانی در کنار ساحل در هتل شرايتون شرم الشيخ برگزار شده بود.

منوچهر متکی بر سر ميز شام روبروی کاندوليزا رايس، وزيرخارجه آمريکا نشسته بود و سخنگوی وزارت خارجه آمريکا در مورد خروج ناگهانی آقای متکی از مجلس به خبرنگاران گفته است: "نمی دانم او از کدام زن ترسيد؟ زنی که لباس سرخ پوشيده بود [نوازنده ويلون] يا وزيرخارجه [آمريکا]؟"

با اين حال، در مهمانی ناهاری که ديروز در حاشيه نشست شرم الشيخ برگزار شد و تنها وزيران خارجه شرکت کننده در اجلاس شرکت داشتند، کلماتی کنايه آميز ميان وزيران خارجه ايران و آمريکا رد و بدل شده بود.

خبرگزاری آسوشيتدپرس به نقل از مقامات شرکت کننده در مهمانی ناهار مکالمات رد و بدل شده را اين گونه گزارش کرده است:

منوچهر متکی وارد مجلس می شود و به عربی می گويد: "السلام عليکم"، کاندوليزا رايس به انگليسی سلام می دهد و به آقای متکی می گويد: "انگليسی شما از عربی من بهتر است".

احمد ابوالغيط، وزيرخارجه مصر وارد می شود و به منوچهر متکی می گويد: "می خواهيم مجلس را گرم کنيم"، آقای متکی در پاسخ به انگليسی می گويد: "در روسيه، مردم زمستانها بستنی می خورند چون بستنی از هوا گرمتر است"، کاندوليزا رايس هم در واکنش به اين جمله می گويد: "همين طور است".

در نشست شرم الشيخ که به منظور يافتن راه حلی برای بی ثباتی و نا امنی در عراق تشکيل شده، عراق و کشورهای همسايه اش، پنج عضو دائم شورای امنيت سازمان ملل متحد، مصر، آلمان و نمايندگان سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب شرکت دارند که اغلب شرکت کنندگان در سطح وزير خارجه اند.

با توجه به اختلافاتی که ايران و آمريکا بر سر مسائل عراق دارند و اهميتی که آمريکا و برخی ديگر کشورها برای نقش ايران در اوضاع عراق قائلند، برگزارکنندگان نشست شرم الشيخ اميدوار بودند اين نشست محلی برای گفتگوی رودرروی وزيران خارجه دو کشور باشد تا بدين ترتيب امکانی برای حل اختلافات آنان بر سر عراق و يافتن راه حلی برای مسائل اين کشور به وجود آيد.

پيش از نشست شرم الشيخ، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران امکان مذاکره با همتای آمريکايی خود را رد نکرده اما در عين حال گفته بود: "طبیعتاً مسائل مهمی مانند وضعیت عراق یا اختلافات طولانی بین ایران و آمریکا را نمی توان با شتاب حل و فصل کرد".

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز گفته بود: "ملت ايران از گفتگوی صادقانه استقبال می ‌کند" اما در عین حال به طور تلويحی به آمريکا هشدار داده بود: "اگر فكر می ‌كنند چون نتوانستند از طريق فشار و تبليغات حق ملت ايران را ضايع كنند، با مذاكره و گفتگو می ‌توانند به هدفشان برسند، اشتباه می ‌كنند".

در مقابل، وزیر خارجه آمریکا گفته بود که در صورت مواجه شدن با مقامات ایرانی در اجلاس شرم الشیخ، از گفتگو با آنان رویگردان نخواهد بود و در صورت لزوم، دیدگاه دولت خود در مورد مسائل مختلف را برای آنان تشریح خواهد کرد، اما در صورتی که گفتگويی انجام گيرد، منحصر به مسائل عراق خواهد بود.

ماه مارس گذشته، نشستی مشابه اجلاس شرم الشيخ اما در سطحی پايينتر در بغداد برگزار شد که طی آن، سفیر وقت ایالات متحده در عراق گفت با اعضای هیئت ایرانی مستقيما گفتگو کرده است اما معاون وزير خارجه ايران که سرپرستی هيئت ايرانی را به عهده داشت اين خبر را تکذيب کرد و گفت هيچ تماس مستقیمی بین دو طرف در طول نشست انجام نگرفته است.

موفق ربيعی، مشاور نخست وزير عراق در امور امنيتی که در نشست شرم الشيخ شرکت دارد گفته که هر دو کشور ايران و آمريکا تمايل به مذاکره مستقيم دارند اما آنچه مانع از اين مذاکره می شود، "موانع روانی" است.

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©