Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرنامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


سلام
متن زير که به شکل فراخوان تهيه شده است، چند روز ديگر به دفتر توني بلر نخست وزير انگلستان ارسال خواهد شد. در صورت علاقه به حمايت از آن مي توانيد با آدرس زير تماس بگيريد.

didgah0@yahoo.co.uk
در اي ميل خود حتما نام و نام فاميل (لطفا مستعار نباشد) محل سکونت و حرفهء خود را قيد کنيد (به انگليسي)
 . اگر مايل هستيد مي توانيد متن را به همسايگان و دوستان خود داده تا آنها مستقيما با آدرس فوق تماس بگيرند.
در صورت امکان، متن همراه با امضا براي انتشار به يکي از روزنامه هاي لندن ارسال خواهد شد.

(ترجمه فارسي دقيق نيست اما مضمون را مي رساند)
با سپاس از توجه شما
علي ناظر
30 مارس 2007

 

آدرس
آقاي نخست وزير
ما امضا کنند گان زير

 

×       شديدا نگران بحراني که بخاطر بازداشت 15 پرسنل بريتانيايي توسط جمهوري اسلامي بوجود آمده، و روزانه بغرنج تر مي شود هستيم؛

×       تأکيد داريم که مردم ايران صلحدوست و مخالف سياست هاي ماجراجويانه بوده و خود قرباني اين نظام هستند؛

×       بر اين باوريم که راه حل غير نظامي تنها راهکار خروج از اين بحران  است – آيت الله ها هميشه جنگ را نعمت الهي مي خوانده اند؛

×       از مواضع قاطع دولت انگليس و تعليق کليه روابط با جمهوري اسلامي حمايت مي کنيم؛

×       رفتار غير قابل قبول، خطرناک، و تنش زاي جمهوري اسلامي را محکوم مي کنيم؛

×       بحران کنوني و توسعه طلبي اتمي رژيم را نتيجهء غير قابل گريز خط مشي دولت شما در مماشات با جمهوري اسلامي در دههء اخير ارزيابي مي کنيم؛

×       با توجه به مدارک موجود پيرامون دخالت مستقيم ج.ا در عراق، لبنان، يمن، افغانستان، بوسني، سودان و... زمان آن رسيده که اين خط مشي مردود شناخته شود؛

×       مي دانيم که جنبش مردم براي تضمين آزادي و دموکراسي روزانه اوج مي گيرد؛

×       از خواست مردم براي تغيير دموکراتيک رژيم حمايت مي کنيم. تغييري که مي تواند متضمن روابط سالم بين المللي همراه با احترامي متقابل با ايران و مردم آن باشد.

 

اميدواريم که شما مراتب نگراني ما را به خانوادهء ملوانان رسانده و آنها در اين دوران حساس ما را شريک دل نگراني خود بدانند.

امضا

 

 

 

Address

Mr Prime Minister

 

1 April 2007


We, the undersigned,

 

×      have grave concern over the escalating crisis involving 15 British service personnel in captivity of the IRI;

×      confirm the people of Iran are peace loving, reject confrontational policies, and have themselves been victim of the IRI since 1979;

×      believe a non-military solution is the only way out of the current deadlock – Ayatollahs always regarded war as a divine gift;

×      support the British government’s firm stance and its recent position to severe all ties with the IRI;

×      condemn the unacceptable, belligerent, and provocative behaviour of the IRI;

×      evaluate the current crisis, and the nuclear expansionism of the IRI, to be an inevitable outcome of your Office’s appeasing policy towards IRI in the past decade;

×      conclude from evidences indicating direct involvement of IRI in Iraq, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Bosnia and Sudan, to mention but a few, that it is now time to end this policy;

×      understand the Iranian people’s movement for securing democracy and freedom is gathering momentum;

×      support the people’s demand for a democratic change of regime, which could re-establish a healthy and mutually respectful relationship with Iran and its people.

 

We hope you will convey our concern and best wishes to the families of the service personnel. We share their anxiety at such a difficult time, and hope their ordeal ends as soon as possible.

Signatures in alphabetical order
 

 

Title

Name

Surname

Profession

Country

 

Mr

Rasul

Abbasi

Secretary of the National Movement Salvation of IRAN

Canada

 

Mr

Fereydon

Abdollahyan

Architect

UK

 

Dr.

Shahla

Abghari

Professor

USA

 

Dr.

Siavash

Abghari

Professor

USA

 

Mr

Morteza

Ahangari

CEO – Tourism Co.

Australia

 

Mr

Amir Abbas

Amiri

Refugee

UK

 

Ms

Anahita

Ardavan   

Political Activist

Sweden

 

Ms

Mahin

Arjomand

Human Rights Activist

Germany

 

Mr

Hoshang

Asadi

Political Activist

Sweden

 

Mr

Saeed

Atlas

Senior Engineer

UK

 

Ms

Victoria

Azad

Operation Nurse

Sweden

 

Mr

Mohammad

Bagherpour

Student

UK

 

Mr

Mehdi

Barzin

Geologist

Germany

 

Mr

Reza

Bastani

Social Worker

Norway

 

Mr

Behnam

Behnejad

Mechanical Engineer

Sweden

 

Dr

Ali

Behrooz

Lecturer

UK

 

Mr

Freydun

Chehrazi

Physicist

USA

 

Dr

Masoud

Darbahani

Medical Manager

UK

 

Dr

Mehrdad

Darvishpour

Lecturer

Sweden

 

Dr

Parviz

Davarpanah

MD (Physician)

Germany

 

Mr

Masoud

Ebrahimnejad

Painter

Norway

 

Mr

Bahram

Emami

VP. Corp.

USA

 

MS

Mina

Entezari

Human Rights Activist

USA

 

Dr

Reza

Eyrumlu

Prof. Sociologist

Sweden

 

Mr

Siavash

Faraji

Political Activist

Sweden

 

Mr

Siyamak

Farid

Technician

Belgium

 

Dr

Azizollah

Fooladvand

Sociologist/Translator

Germany

 

Mr

Bahman N.

Farahbakhsh

Political Activist

Germany

 

Dr

Reza

Ghadimi

Physicist

Germany

 

Mr

Freydoun

Gilani

Poet/Writer

Germany

 

Mr

Damon

Golriz

Student

Netherlands

 

Mr

Kiumars

Goodarzi

Social Worker

Austria

 

Mr

Sepehrdad

Gorgin

Senior Packaging

Canada

 

Ms

Soraya

Hatam

Manager

Switzerland

 

Mr

Farokh

Heidary

Engineer

USA

 

Mr

Kamal

Hosseini

Engineer

Germany

 

Dr

Farshad

Imanpour   

Pysician

USA

 

Ms

Mitra

Irani

Women’s Rights Activist

UK

 

Ms

Layla

Jadid

Member of Amnesty Intl.

USA

 

Mr

Javad

Jamshidi

Informatiker

Germany

 

Mr

Ali Reza

Kazemi

Journalist

Netherlands

 

Mr

Reza

Khanmoradi  

Political Activist

Norway

 

Dr

Esmail

Khoi

Poet

UK

 

Mr

Mehdi

Khoshbou

Database Engineer

USA

 

Mr

Sohrab

Khoshbouei

Architect

Germany

 

Mr

Arash

Mahdavi

Political Activist

Norway

 

Mr

Darius

Madjlessi

Translator

Netherlands

 

Mr

Milad

Makhtum

Engineer

Germany

 

Mr

Asgar

Mardani

Journalist

Germany

 

Mr

Abbass

Mazaheri

Banker

Germany

 

Mr

Iraj

Mesdaghi

Former Political Prisoner

Sweden

 

Ms

Zinat

MirHashemi

Editor in Chief (Nabard_khalgh)

France

 

Ms

Mehrnosh

Moazemi Goodarzi

Assistant – Special School

Sweden

 

Mr

Mehdi

Moghdam

Political Activist

Norway

 

Mr

Mahmoud

Moghadas

Engineer

Germany

 

Mr

Verya

Mohamadi

Political Activist

Iraq

 

Mr

Sirus

Mokhtari

Accountant

Sweden

 

Mr

Ramin

Molai

Film Maker

Germany

 

Mr

Ebrahim

Moradi

Political Activist

Cyprus

 

Mr

Madjid

Mozaffari

Truck Driver

Canada

 

Mr

Ebrahim

Mazharsolook

Management Consultant

UK

 

Mr

Arman

Nadjm

Film Director

Germany

 

Ms

Noushin

Nahid pour

I.S. Developer

UK

 

Ms

Bahar

Narenji

Student

UK

 

Mr

Hodjatollah

Naryndji

Nurse

Sweden

 

Mr

Jalal

Nasseri   

Businessman

France

 

Mr

Sam

Nasimi

Pedagogue

Sweden

 

Mr

Arsen

Nazarian

Translator

Netherlands

 

Dr

Homayoun

Nobarani

DMD

Australia

 

Mr

Koorosh

Nuknam [Niknam]

Cook

Canada

 

Mr

Reza

Olia

Sculptor/Painter

Italy

 

Mr

Esmail

Owji

Quality Manager

Sweden

 

Mr

Human

Peyman Tabar

Social Worker

Denmark

 

Ms

Sholeh

Paydar

Technician

Finland

 

Mr

Jafar

Pouyeh

Political Activist

Netherlands

 

Mr

Jahangir

Rahimi

Accountant

Italy

 

Dr

Daryoush

Rahmanzadeh

Engineer

Denmark

 

Dr

Many

Rahnema

Writer

Germany

 

Mr

Mohammad

Rahvardi

Nurse

Sweden

 

Ms

Shahnaz

Rassouli

Student

Finland

 

Mr

Mohammad

Rezai

Businessman

Norway

 

Mr

Mohammad reza

Rohani

Lawyer

France

 

Mr

Reza

Roosta

Engineer

USA

 

Mr

Parviz

Sadegh

Technician

USA

 

Mr

Tayeb

Sadeghian

Former Political prisoner

Australia

 

Mr

Mehdi

Samee

Spokesman for PFGO

France

 

Mr

Arash

Shahteimoury

Journalist

Sweden

 

Mr

Karim

Shambayati

Political Activist

Germany

 

Mr

A.samad

Soleimanie

President – Andisheh Radio

Australia

 

Mr

Mohamad Ali

Soophezadeh

Social Worker

Denmark

 

Dr

Asad

Taheri

Physician

USA

 

Mr

Korosh

Taheri

Journalist

Sweden

 

Dr

Mahmoud

Tehrani

MD (Physician)

France

 

Mr

Nader

Vahabi

Sociologies

France

 

Mr

Esmail Vafa

Yaghmahie

Poet/Writer

France

 

Ms

Golazin

Yarandpour

Sociologist

Sweden

 

Mr

Hamidreza

Zarifinia

Journalist

UK

 

Mr

Ali Asghar

Zarinkamar

CEO – Manufacturing Co.

Canada

 

Mr

Kamran

Zarrinkamar

MD – Manufacturing Co.

Canada[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©