Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 2 December 2022
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������� ��������


27 سال دروغ، 27 سال خيانت، 27 سال جنايت
27سال مبارزهء سرنگوني طلبانه
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


خميني: «مردم باید پند بگیرند از آن مادری که پسرخود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها و برادرها و فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا ه مجازات خود برسند...»
  شهریور ۱۳۶۰

 

تاريخ دقيق اين سخنراني را نمي دانم. لطفا اگر تاريخ دقيق را مي دانيد آن را به سايت ديدگاه ارسال کنيد.

 

براي شنيدن سخنراني خميني اينجا را فشار دهيد

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©