Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرگام اول براي حملهء نظامي به ايران
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


ظاهرا يک نيروي اشغالگر گردن کلفت به نام آمريکا به دفتر نمايندگي يک کشور که عضو ملل متحد هم است، حملهء نظامي کرده، چند ديپلمات را به گروگان گرفته، تمام وسائل را شکسته، کامپيوتر ها و اسناد و مدارک را با خود به سرقت برده، و خلاصه تمام قوانين بين المللي و ديپلماتيک را زير پا گذاشته است.
من بعنوان يک ايراني بايد خونم بجوش بيايد وقتي که مي بينيم آمريکاي جهانخوار گستاخي را تا به اين حد پيش برده که به نمايندگي کشور من اين چنين کرده است؛ و فکر هم نکنم هيچ ايراني وطن پرست و ضد امپرياليستي پيدا شود که حمله به نمايندگي کشورش را شديدا محکوم نکند و در يک تومار به ملل متحد خواستار محکوم کردن آمريکا نشود.
البته يک اشکال کوچک وجود دارد. رطب خورده کي منع رطب مي کند؟
وقتي به سفارت آمريکا (لانهء جاسوسي) در تهران حمله شد، وقتي جلوي لانهء جاسوسي پرچم آتش زدند، وقتي سينه خيز و شعار گويان خيابان ها را جاروب مي کردند، وقتي منافع آمريکاي جهانخوار و اسرائيل صهيونيست در آرژانتين، عربستان، اردن، و ... مورد حملهء تروريستي قرار گرفت، وقتي هر چند روز يکبار و به بهانهء کاريکانور محمد، کتاب سلمان رشدي،... جلوي سفارتخانه و کنسولگري سوئيس و انگلستان و دانمارک و... در تهران تظاهرات خشونت آميز برنامه ريزي مي کنند، وقتي اعضاي اپوزيسيون از فريدون فرخزاد تا کاظم رجوي و قاسملو را ديپلمات هاي کشور من به قتل مي رسانند، و وقتي گله گله سپاه پاسداري به نام زائر کربلا و نجف به عراق گسيل مي شوند تا شورشيان شيعي در عراق را مسلح و آموزش دهند، و وقتي رئيس جمهور عراق جلال طالباني، از تروريستهاي صادراتي رژيم بعنوان ميهمان ياد مي کند، آيا براي آمريکاي جهانخوار راه ديگري مي ماند، بجز دفاع از خود و منافع خود؟
حمله به نمايندگي هاي ديپلماتيک متعلق به هر کشوري محکوم است، به شرطي که هميشه محکوم باشد.
اگر ديروز حمله به سفارتخانه آمريکا، و امروز حمله به اين کنسولگري رژيم را محکوم نکرديم، فردا که اين رژيم سرنگون شد، نبايد متعجب شويم اگر آمريکا به سفارتخانه آن دولت مردمي حمله ور نشود، و نگويد که اگر بد بود چرا در آن دو مورد اعتراض نشد. مي توانيم آنقدر فرياد بکشيم تا گلويمان پاره شود که آن اتفاقات در زمان رژيمي تروريست انجام شد، ما مردمي هستيم. سوال بي جواب اين است که مگر دولت ملي مصدق تروريست بود وقتي آمريکا و انگليس در لباس کودتاچيان دولتش را ساقط کردند؟ به همين خاطر، اين عمل آمريکا را، تا زماني که قبول دارد نمايندهء رژيم در ملل متحد نمايندهء مردم ايران است - که نيست جون اين رژيم منتخب مردم نيست، نبايد به عنوان عملي پيشگيرانه عليه عمليات تروريستي رژيم ارزيابي کرد.  در شروع اين يادداشت نوشتم «ظاهرا»، چرا که حملهء آمريکا  به دفتر نمايندگي رژيم در اربيل را مي توان مضاف بر «عملي پيشگيرانه» به عنوان شروع فازي که به حملهء نظامي به ايران منجر شود، ارزيابي کرد.
اتفاق امروز در اربيل، ادامهء کشمکشي است که رژيم اسلامي پس از تسخير سفارتخانهء آمريکا شروع کرد، و تا به زمين خوردن يکي از اين دو، به پايان نخواهد رسيد. استراتژي جديد آمريکا راهبرد مسالمت آميز براي زمين زدن رژيم را به زير سوال برده است.
شايد اپوزيسيون بتواند از اين آب گل آلود ماهي خودش را صيد کند.
علي ناظر – 21 دي 1385[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©