Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


پیش از این، در پیوند با انگیزه و هدف از ایجاد ستون نظر کاربران نوشته بودیم:

«هدف ما از ایجاد این بخش ، نشر نقد و نظر کاربران گرامی دیدگاه ، در رابطه با مطلب‌هایی است که در این سایت منتشر شده‌اند امیدواریم که این بخش بتواند رابطه‌ای زنده و مستقیم میان نویسنده‌گان و کاربران گرامی دیدگاه برقرار کرده و در فضایی دوستانه و صمیمانه، به تبادل و رشد نظر و اندیشه کمک کند. باشد که نقد، گفتگو و پرسش، ارزش و جایگاه‌ شایسته‌ی خود را در فرهنگ اجتماعی-سیاسی ما بیابد.»

با توجه به آن‌چه که در این دو-سه هفته اخیر در ستون نظر کاربران رخ داده و موجب رنجش بخشی از کاربران گرامی دیدگاه شده است، پس از جمع بندي نظرات داده شده در همين باره، ضروری دیدیم که رعایت نکته‌‌هایی را بار دیگر با دوستان و کاربران دیدگاه در میان بگذاریم. امیدواریم که همه‌ی دوستان این نکته‌ها را به‌دیده گرفته و در عمل به آن پایبند باشند. دشوار است اما باید بیاموزیم که بتوانیم صدای یک‌دیگر را بشنویم؛ راهی جز این نیست. ما دشمن هم نیستیم تنها مجال آن را نداشته‌ایم که یاد بگیریم چگونه نظر خود را به‌ شیوه‌ای درست مطرح کنیم تا کارساز افتد و در گشودن گره‌ای یاری‌رسان باشد. ما به‌جای گفت‌وگو، عمری بر سر هم داد کشیده و فریاد زده‌ایم و همواره فرصت شنیدن را از یک‌دیگر گرفته‌ایم. باید تلاش کرد و آموخت.

دوستان گرامی!

سایت دیدگاه از این پس نظرهایی را Ú©Ù‡ در آن نکته‌های زیر مراعات نشده باشد،  درج نخواهد کرد:

-         تهمت «رژیمی» زدن به دیگران؛

-         دشنام Ùˆ پرخاش‌گویی به‌ نویسنده‌ی مقاله Ùˆ یا دیگران، به‌جای نقد Ùˆ بررسی موضوع؛

-         نظری Ú©Ù‡ ربط مستقیم Ùˆ مشخص با موضوع مقاله ندارد؛

 

برخی از کاربران مي گويند Ú©Ù‡ امر «تمرين دموکراسی» با همين «آزادی» برای بيان هر گفته‌ای امکان‌پذير است. اما باید تأکید کنیم Ú©Ù‡ قصد ما سانسور نیست. ما در پی‌ آن هستیم Ú©Ù‡ فضایی ایجاد شود تا بتوانیم صدای یک‌دیگر را بشنویم Ùˆ اجازه ندهیم Ú©Ù‡ هیاهو Ùˆ جار Ùˆ جنجال مانع گفت‌وگو شود Ùˆ یا به کسی تهمتی زده شود Ùˆ ÛŒØ§ کسی را با Ø´Ø§Ù†ØªØ§Ú˜ Ùˆ فشار ÙˆØ§Ø¯Ø§Ø± به سکوت کنند. تنها همین. به اين منظور، نظرهایی Ú©Ù‡ بنا به موازين بالا نباشد، در ستون اصلي «نظر کاربران» ثبت نخواهد شد، بلکه در ØµÙØ­Ù‡â€ŒÛŒ «موقت -  Ø¨ÙŠØ±ÙˆÙ† از موازين ديدگاه»، نگاهداری شده Ùˆ پس از مدت کوتاهی، اتومات حذف می‌شود.
اگر کاربری علاقه به خواندن Ù†Ø¸Ø±Ù‡Ø§ÛŒ «بیرون از موازین دیدگاه» Ø¯Ø§Ø´ØªÙ‡ باشد، می‌تواند بر روی لينک«نظرهای بیرون از موازین دیدگاه» Ú©Ù‡ در ستون سمت راست گذاشته شده است، کليک کند.
لازم به تأکيد است Ú©Ù‡ نظرهای قرار گرفته در صفحه‌ی«بیرون از موازین دیدگاه» به این معنی است Ú©Ù‡ دیدگاه Ø¨Ø§ Ø¯Ø±Ø¬ آن در ستون اصلی نظر کاربران Ù…خالف است Ùˆ این به‌معنی Ø¯Ø§ÙˆØ±ÛŒ کردن Ùˆ یا مخالف بودن با محتوی آن نظر نیست. برای توجه کاربری Ú©Ù‡ نظرش در  صفحه‌ی«بیرون از موازین دیدگاه» قرار می‌گیرد، جمله يا بخشی از نظر را Ú©Ù‡  Ø¨Ø± خلاف موازين ديدگاه تشخیص داده شده، برجسته خواهیم کرد.
در پايان، هدف از اينهمه صغری و کبری چيدن، تنها اين است که بتوانيم به اصل مطلب، يعنی رسيدن به هدف اين ستون که در بالا آمده، برسيم.
باور کنيد که ديدگاه خانه‌ی شماست. اين خانه را تميز و وارسته نگاه داريد. دیدگاه خانه‌ی شماست.
با سپاس
علي ناظر
Û±Ûµ Ø¯ÛŒ Û±Û³Û¸Ûµ

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©