Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرتقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


کسي به حرف من و شما  که دشمن اين رژيم هستيم گوش نخواهد کرد اگر بگوييم، گزارش «بازتاب» [1] که آمار شرکت کنندگان در نمايش انتخاباتي را 60% برآورد کرده، دروغ است و واقعا آمار خيلي پايين تر از اين ارقام است. به همين خاطر چندتا از گزارشهاي خودشان را در پايين اين يادداشت کوتاه مي آورم که شاهد اين ادعا خودي هاي رژيم باشند.
بنا به آمار داده شده، 60% از مردم رأي داده اند. مي خواهم اين آمار فرضي را تا دير نشده بپذيرم، چون مي دانم آمار به 68 – 70 % هم خواهد رسيد. با توجه به اين عدد، 40% از مردم نمايش انتخاباتي را  تحريم کرده بودند. ساده تر اينکه با اينهمه جو سازي و تبليغ  و فتوا از اين بز بز قندي تا آن آيت الله، و بحث هاي فوق انتلکتوآلي فرخ نگهدارها و ... رژيم توانست فقط 60 % از مردم را به پاي صندوق ها بکشاند. در چند جمله، در يک سيستم دموکراتيک که مخالفان کليت نظام بتوانند حرف خودشان را به مردم بزنند و کسي سرشان را نبُرد،، رژيم بيشتر از چند درصد قليل نمي تواند بسيج کند. نتيجه اينکه رژيم وجاهت ملي ندارد، و مردم اين نظام را نمي خواهند. اين صحبت بر مبناي فرض غلط اول بود.
اما رژيم به همين هم راضي نيست. از همان ساعات اول گزارش شد که عکاس هاي ايسنا و فارس را به بيرون از محل رأي گيري هدايت کرده اند [
2]  که خداي ناکرده اثرات جرم مثل آنچه در پلي تکنيک رو شد، دوباره به بيرون درز نکند. رژيم پيش از امروز مي دانست که 60% شرکت نخواهند کرد و بايد با رأي سازي (مثلا شمارش با دست) [3] و تقلب و انتقال جمعيت با اتوبوس از يک حوزه به حوزهء ديگر [4]، تعداد شرکت کننده را بيش از آنچه که هست به «نمايش» بگذارد. اما از آنجايي که هيچ کاري از محکم کاري عيب نمي کند جماعت «رأي ساز» و «مهرورز» تصميم به حفاظت از آينده ء متزلزل خود کرده و پيش از شروع نمايش 200هزار نيرو وارد تهران کردند [5] که هم حتما رأي دهند، هم رأي هاي داده نشده را به صندوق بريزند و هم اگر خداي ناکرده کسي پس گردنش زد و خواست اعتراض کند که چرا آقا تقلب مي کنيد، اين 200 هزار نفر سر معترضين ريخته و افراد معترض و ناراضي را به پشت «حوزه» هدايت کنند و پاسخ درخور شأن معترضين را به آنها بدهند. بيهوده نيست که سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان قافيه را تنگ ديده و مي گويد «
شنيده‌ايم ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند» (خبر در زير آمده است). اين ديگر چه صيغه اي از اعتراض است؟ شنيده ايد؟ يعني امکان دارد غلط باشد؟  ولي از آنجايي که نمي شود به حرف اين «سخنگويان» دل خوش کرد، و اگر زد و بند ها خوب جلو برود زير اين حرفشان خواهند زد، بهتر ديدم چند نمونه از «تخلفات» که به وسيلهء ايسنا و ايلنا گزارش شده اند را با هم بازخواني کنيم. شايان توجه اينکه گزارشگر و گزارش دهنده و معترض و بازرس و همه و همه از خود رژيم هستند و همه سعي خودشان را مي کنند که حرف ناجوري نزنند، ولي باز هم دم خروس پيداست.
علي ناظر – 25 آذر 1385

_____
 گزارش ها از ايسنا – 25 آذر 1385
شنيده‌ايم ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان گفت: بر طبق اخباري كه به ما  رسيده است، ناظرين كانديداها اجازه حضور در حوزه‌هاي شمارش آرا را ندارند.

مرتضي حاجي در گفت‌و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري  دانشجويان ايران(ايسنا) خاطر نشان كرد: شنيده‌ايم كه شمارش آراء نيز متوقف شده تا  مسوولان طي جلسه‌اي نسبت به شمارش دستي و يا رايانه‌اي آراء تصميم‌گيري كنند.

اين در حالي است مجتبي هاشمي ثمره رييس ستاد  انتخابات كشور ظهار داشته است: در حال حاضر شمارش آراء در كل تهران در حال انجام  است و نمايندگان كانديداها نيز در پاي صندوق‌هاي راي حضور دارند واگر جايي عنوان  شده كه از حضور نمايندگان كانديداها در پاي صندوق‌هاي راي ممانعت بعمل آمده، اعلام  كنند تا ما بررسي كنيم.

___
عضو كميته نظارت ائتلاف بزرگ  اصولگرايان:
به نماينده‌ي برخي كانديدا‌ها اجازه حضور در محل شمارش آرا داده  نشده است
عضو كميته‌ي نظارت ائتلاف بزرگ اصولگرايان گفت:‌ طبق اطلاعيه  فرمانداري تهران ناظران ستادهاي انتخاباتي مي‌توانند در هنگام اخذ و شمارش آرا در  پاي صندوق‌هاي راي حضور پيدا كنند.

داوودي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزار  يدانشجويان ايران(ايسنا) مدعي شد: علي رغم اين اطلاعيه در برخي از موارد ديده  مي‌شود كه نماينده‌ي كانديدا‌ها را در هنگام شمارش آرا از محل بيرون كرده و اجازه  نمي‌دهند آن‌ها در محل حضور داشته باشند.

وي در ادامه با اشاره اختلاف نظر موجود بين  هيات‌هاي اجرايي و هيات‌هاي نظارت در نحوه شمارش آرا گفت: با توجه به اين امر هنوز  بسياري از آراي شعب شمرده نشده است .
___
رييس كل دادگستري استان كرمان  درگفت‌وگوباايسنا:
پرونده‌اي درباره‌ي تخلفات انتخاباتي در دادگستري تشكيل نشده  است

رييس دادگستري استان كرمان اظهار داشت: احتمال مي‌داديم كه به  لحاظ اختلافات طايفه‌اي در نقاط محدودي‌، مشكلاتي در رابطه با انتخابات شورا‌هاي  اسلامي به ويژه روستا‌يي داشته باشيم ولي بحمدالله هيچ مشكلي در مجموع به دادگستري  استان گزارش نشد.

تويسركاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري  دانشجويان ايران (ايسنا)‌ اظهار داشت: تخلف خاصي تا كنون در استان كرمان در رابطه  با انتخابات به دادگستري استان گزارش نشده است.

وي با بيان اين‌كه حضور مردم حسب آمار ارايه شده  بسيار خوب بوده خاطرنشان كرد: حادثه مهمي در روز انتخابات در استان كرمان نداشتيم  زيرا دادگستري در اين روز حضور فعالي هم داشت و پرونده‌اي نيز در رابطه با تخلفات  انتخاباتي در دادگستري تشكيل نشده است.

رييس كل دادگستري استان كرمان افزود: دادستان‌هاي  شهرستان‌ها در هيات‌هاي اجرايي حضور داشته و قضات كشيك ما نيز آماده انجام وظيفه  بودند و بحمدالله حادثه مهمي در سراسر استان نداشته و موردي به ما گزارش نشده است


___
رييس كل دادگستري استان قزوين  درگفت‌وگوباايسنا:
پرونده دو تخلف انتخابي در قزوين در حال بررسي  است
رييس كل دادگستري استان قزوين گفت كه تخلفات انتخاباتي در اين  استان بسيار اندك بوده است.

حسن قاسمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري  دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با تخلفات انجام گرفته در استان قزوين طي روزهاي  گذشته تنها يك مورد پاره كردن پوستر يكي از كانديداها در سطح شهر اتفاق افتاده بود  كه فرد مذكور پس از بين بردن پوستر تصاوير كانديداي مورد نظر خود را نصب مي‌كرده  است.

وي ادامه داد: در مورد ديگر تخلف گزارش‌شده، فردي  توانسته بود با يك شناسنامه دو بار اقدام به راي دادن كند كه وي نيز دستگير شد.

رييس كل دادگستري استان قزوين، با بيان اين‌كه هر  دو متخلف دستگير شده‌اند و پرونده تشكيل شده براي آنان در حال بررسي است، اظهار  داشت: در سال جاري با توجه به تعدد كانديداهاي شوراها و حضور احزاب و گروه‌هاي  گوناگون تخلفات در استان بسيار اندك بوده است و اين جاي خوشحالي است.

 

___
رييس كل دادگستري استان  تهران درگفت‌وگوباايسنا :

پرونده‌هاي 66 تخلف انتخاباتي گزارش‌شده در حال رسيدگي  است

رييس كل دادگستري  استان تهران اعلام كرد: تاكنون 66 مورد تخلف انتخاباتي به دادگستري تهران گزارش شده  است .

عليرضا آوايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي  خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: طي چند روز گذشته 66 مورد تخلف به  دادگستري استان تهران مربوط به شهر تهران گزارش شده است كه از اين تعداد 15 مورد در  روز انتخابات اتفاق افتاده است .

وي ادامه داد: اين پانزده مورد شامل 7  مورد نصب پوستر در محل‌هاي ممنوعه، 6 فقره تبليغات خارج از فرجه زماني و 2 مورد  تبليغ عليه كانديداها بوده است. همچنين 26 مورد تخلف پيش از روز برگزاري انتخابات  يعني قبل از 24 آذر ماه گزارش شده بود .

آوايي خاطر نشان كرد: امروز هم 25 مورد  تخلف انتخاباتي گزارش شده است كه در همه‌ي 66 مورد مذكور پرونده‌ي قضايي، تشكيل و  در حال رسيدگي است .
_____

تحصن در اصفهان بخاطر تقلب در شمارش آراء
در اعتراض به روند شمارش آرا؛
اصلاح‌‏طلبان اصفهان مقابل فرمانداري اين شهر تحصن مي‌‏كنند
اصلاح‌‏طلبان اصفهان در اعتراض به روند شمارش آرا مقابل فرمانداري اصفهان تحصن مي‌‏كنند.
«مهرداد بال‌‏افكن»، سخنگوي ستاد اصلاح‌‏طلبان در اصفهان با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: با توجه به اخبار منتشرشده از سوي ستاد انتخابات استان اصفهان كه مبتني بر پيروزي اصولگرايان در انتخابات شوراي شهر اصفهان است و همچنين اعتراض برخي از عوامل اجرايي نسبت به تخلف در شمارش آرا، اصلاح‌‏طلبان اصفهان در اعتراض به اين اقدامات در فرمانداري اصفهان تحصن خواهند كرد.
وي با اشاره به جلوگيري از ورود كارمندان اصلاح‌‏طلب فرمانداري از صبح امروز به فرمانداري اصفهان، تفاوت فاحش نتايج اعلام‌‏شده با آنچه نمايندگان كانديداها از حوزه‌‏هاي مختلف گزارش داده‌‏اند و نيز برخي تخلفات همچون دخالت ناظران شوراي نگهبان در انتخابات شوراي شهر، گفت: شك ما نسبت به عدم سلامت انتخابات در اصفهان بيشتر شده است.
بال‌‏افكن افزود: در پيش گرفتن اين روش‌‏ها برخلاف اخلاق سياسي و اسلامي است و ما به عنوان فعالان سياسي اصلاح‌‏طلب در اصفهان نسبت به روند شمارش آرا و تخلف‌‏هاي صورت‌‏گرفته به شدت اعتراض داريم و اعتراض خود را به صورت تحصن نشان خواهيم داد

منبع: 25 آذر 1385 - ايلنا[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©