Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 19 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرنه! کافي نيست
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


امروز وقتي خبر «رأي دادگاه» را شنيدم خوشحال شدم. چرا نبايد خوشحال شد. اگر همراه «رفيق» نگريم و با او لبخند نزنم، چه سودي از «رفاقت». اما اين شادي طولاني نبود. پيگيري اخبار و گزارشات هشدار دهنده بود. با توجه به اين واقعيت که رژيم مي تواند تقاضاي تجديد نظر کند، با توجه به اينکه هنوز بندبازان سياسي در اروپا و آمريکا سعي بر اين دارند که پلهاي خراب شده بين غرب و رژيم را باز سازي کنند، با توجه به اين واقعيت که مجاهدين مستقر در اشرف از امنيت جاني برخوردار نيستند، با توجه به اينکه سلاح هاي آنها پس داده نشده است، و مهمتر از همه، با توجه به اين واقعيت که جهان هنوز عملا و بر روي کاغذ نپذيرفته که مبارز خلق «تروريست» نيست و حق «مبارزه» و «دفاع از خود» يک حق انساني است، بايد مواظب بود. بايد هشيار بود. من هيچ موقع از استراتژي ارتش آزاديبخش ملي دفاع نکرده ام (به مبارزهء اجتماعي با برخورداري از چتر حفاظتي نيروي راديکال مسلح باور دارم)، بنابراين بازپس دادن کليه سلاح هاي ارتش، مشوق آن راه حل نيست، بلکه مؤکد اين امر است که جهانخواران به اين نتيجه رسيده اند که نبايد در امور داخلي ايران دخالت کنند. کشورهاي غربي که چنين «تصميم» رژيم پسندي را گرفته بودند، با استرداد سلاح هاي ارتش مي پذيرند که مردم ايران بدون هيچ کمکي از سوي هيچ کس و دولتي مي توانند مدافع حقوق خود باشند. استرداد سلاح هاي ارتش، به صاحبانش که بهايش با خون جانباختگان عمليات مهران، ...و کمکهاي مالي هواداران ارتش پرداخته شده است، بي شک فشار بر رفقاي ساکن در اشرف را تقليل خواهد داد. آنروز که مايملک ساکنين اشرف مسترد شود، اشغالگران عراق پذيرفته اند که نمي بايستي مبارزان خلق را به گروگان بگيرند. آنروز که مايملک ساکنين اشرف مسترد شود، و با توجه به حکم دادگاه، آنروز که کليه خسارات وارد بر مجاهدين پرداخت شود، آنروز حق رفت و آمد ساکنين اشرف و تيف به هر کشوري به رسميت شناخته شده است. آنروز کليهء ايرانيان ساکن عراق امنيت جاني خواهند داشت. بي شک حکم صادرهء دادگاه لازم بود، اما براي من کافي نيست. کشورهاي غربي (همهء آنها بلا استثناء) بايد به زبان اشهد خود بپذيرند که «مجاهد»، مبارز ساکن اشرف، و يا هر مبارز مسلح ديگري «تروريست» نيست. تا آنروز بايد هشيار بود. آنروز که مايملک ساکنين اشرف مسترد شود، جهان عاقبت فهميده است که نبايستي از سلاح اتمي و تهديدات رژيم بهراسد. پذيرفته است که مردم مي توانند رژيم را خلع سلاح کنند. آنروز که مايملک ساکنين اشرف مسترد شود، جهان پذيرفته است که بايد دست از سازش با رژيم برداشته و هر چه سريعتر رژيم جمهوري اسلامي را با «تعليق اقتصادي» مواجه کند. تا آنروز بايد هشيار بود. با به رسميت شناختن «حق مبارزه» براي مردم، و پذيرش اين واقعيت که رژيم جمهوري اسلامي «پشتيبان تروريسم بين المللي» است، غرب چاره اي نخواهد داشت به جز جلوگيري از رفت و آمد سران رژيم به اروپا و آمريکا. تا آنروز بايد هشيار بود، قتل مخالفين در خارج کشور آخرين نقش آفريني رژيم خواهد بود. اما همه و همهء اينها اگر اپوزيسيون سرنگوني طلب متحد نشود، کارکرد مردمي نخواهد داشت. شايد رژيم سرنگون شود اما نه براي مردم خواهد بود و نه به دست مردم. زمان آن رسيده، و اکنون ما در آن پيچ بسيار مهم قرار داريم، که براي جلوگيري از تکرار تراژدي عراق در ايران، نيروهاي سرنگوني طلب بايد با هم «متحد» شوند. علي ناظر – 21 آذر 1385[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©