Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 19 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظرکارت رژيم سوخت
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


اگر امروز مي خواستيد به سايت ايسنا سري زده و سخنان گرانبار دکتر احمدي نژاد در دانشگاه امير کبير (پلي تکنيک) را مطالعه کنيد، با پيام زير رو برو مي شديد.

مشترک گرامي

بعلت بار بسيار زياد بر روي سرور، در حال حاضر امکان پاسخگويي وجود ندارد.

شما مي‌توانيد از طريق آدرسهاي زير به اخبار ايسنا دسترسي پيدا کنيد:

http://web.isna.ir/

http://web1.isna.ir/

ايسنا يکمرتبه، بر اثر هجوم غير مترقبه همه، از خوديهاي رژيمي تا دشمنان قسم خوردهء اين نظام به سايت ايسنا، قفل شده بود؛ البته با يک اما. همهء سايت قابل رؤيت بود به جز صفحاتي که مربوطه به گزارش تصويري از حضور جناب دکتر در دانشگاه بود.
برخي از عکس ها در سايت ديدگاه موجود است [1 و 2 و  3].
پيام جوانان سرخورده از اين رژيم «مهرورز» دروغگو، کوتاه اما روشن بود: دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد.پاسخ احمدي نژاد هم روشن بود: «
دانشجو آگاه است،مي‌ميرد، اما از بيگانه ماموريت نمي‌پذيرد».
احمدي نژاد که تاکنون سعي مي کرد خود را نمايندهء مردم ستمديده و زير خط فقر جا بزند، و نمايندگانش در خارج کشور سعي بر جذب «نخبگان» داشتند، مجبور به نشان دادن ماهيت خود شد و دانشجوي معترض را «مأمور بيگانه» خواند.
سوزاندن عکس احمدي نژاد در محيط دانشگاه و يا سرنگون نگاه داشتن عکس او، به عنوان يک عکس العمل سمبليک بيانگر سوختن کارت خامنه اي است. اين دومين بار است که کارت رژيم در محيط دانشگاه مي سوزد. بار پيش دانشجويان خاتمي را شديدا تنبيه کردند؛ و اينبار احمدي نژاد را «هو» کردند. ساده تر اينکه کارت هاي رژيم از چپ تا راست سوخته شده اند. مردم - بخصوص جوانان در حال خيزش و موضعگيري هستند. آنچه که مي ماند حضور اپوزيسيون سرنگوني طلب مسلح در بطن اين خيزش است - تا زماني که خيزش مردمي از پوشش نيروي مسلح راديکال و مردمي برخوردار نباشد، محکوم به شکست است.
خيزش دانشجويان پيش از اين سرکوب شد چون اپوزيسيون سرنگوني طلب «سورپريز» شد- باور نمي کرد که چنين پتانسيلي در دانشگاه وجود دارد. از آنروز تا به حال خيلي وقت گذشته و تجارب بسياري کسب شده است.  نيروهاي منسجم سرنگوني طلب بايستي هر چه سريعتر کنترل را به دست گرفته و با وارد شدن به صحنه رژيم را که اينبار «سورپريز» شده است به سوي سرنگوني هل بدهند.
علي ناظر – 20 آذر 1385[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©