Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظربراي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


رهبر حزب «کارگر» و نخست وزير انگلستان، توني بلر، در مقاله اي دربارهء برده داري که کشورش در آن نقش محوري داشته است گفته که «عميقا اندوهگين» است. البته وي مثل نخست وزيران پيشين انگلستان مي توانست وارد چنين مقوله اي نشده و اصلا به روي مبارکش نياورد که کشورش در 200 سال گذشته چه ها بر سر سياهپوستان آفريقايي، و... نياورده است. اما او به دليلي تصميم گرفت که زمان ابراز همدردي رسيده است. منتقدين، بخصوص منتقدين آفريقايي تبار، معترض اند که چرا توني بلر بخاطر آنچه انگلستان بر سر اجداد نسل جديد سياهپوستان آورده، «عذرخواهي» نکرده است. مي گويند که به بردگي کشاندن آفريقايي ها باعث شده تا آنها زبان خود، فرهنگ خود، و تاريخ خود را از دست بدهند. آنها دليل مي آورند که «عذرخواهي» هر چند حل کنندهء مشکل عميق تاريخي نخواهد شد، اما دولت انگلستان را مجبور به ترميم مناسبات کرده و اعتراف و عذر خواهي او موقعيت اجتماعي و آينده سياهپوستان را با ثبات تر خواهد کرد. بي شک دليل آنها منطقي و البته بجاست، در عين حال، «عذرخواهي» نکردن توني بلر بي دليل هم نيست. اگر توني بلر عذرخواهي کند، او بايد * براي نقش داشتن کشورش در ايجاد کشور اسرائيل و ستمي که بر فلسطين مي گذرد هم عذر خواهي کند * براي به بيراهه کشاندن انقلاب مشروطه و حمايت از رضا خان عذر خواهي کند * براي نقش داشتن کشورش در کودتاي 28 امرداد و سقوط دولت ملي مصدق هم عذرخواهي کند * براي اشغال هند و پس از آن براي ايجاد تنش بين مسلمانان و غير مسلمانان هند که منجر به تجزيه هند و تشکيل پاکستان شد هم عذرخواهي کند * براي نقش غيرقابل انکارش در به تعويق انداختن انقلاب چين و تجزيه چين عذرخواهي کند * براي مماشات با سياست هاي هيتلر پيش از جنگ جهاني دوم عذرخواهي کند * براي دخالت در امور مصر و واقعهء تنگه سوئز عذرخواهي کند * براي دفاع از آپارتايد در آفريقاي جنوبي عذرخواهي کند * براي دخالت در ويتنام عذرخواهي کند * براي دخالت در امور آرژانتين و جنگ براي جزاير فولکلند عذرخواهي کند * براي پشتيباني از صدام حسين در جنگ ايران-عراق عذرخواهي کند * براي پشتيباني از رژيم جمهوري اسلامي در عرض 27 سال اخير عذرخواهي کند * براي گذاشتن نام مجاهدين در ليست تروريستي عذر خواهي کند * براي لانسه کردن رژيم جمهوري اسلامي به عنوان تنها چارهء جلوگيري از خونريزي در عراق عذر خواهي کند * براي... او مي داند که عذرخواهي به تنهايي کافي نيست، چرا که پيامد عذر خواهي ترميم آسيبي است که کشور او بر همه روا داشته است. ترميم خرابکاري ها و بازسازي آسيبهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و انساني بر مردم اين کشور ها، نه در دستور کار توني بلر است و نه در دستور کار حزب «کارگر» انگلستان. او به درستي مي داند که «کارگران» انگلستان شايد بصورت مقطعي و کوتاه مدت، از جنبشهاي خلقها در کشورهايي که نام برديم، پشتيباني کرده باشند، اما بخوبي مي داند که «کارگران» انگلستان منافع خود و خانواده و کشور خود را فداي آزادي «بردگان» نکرده، نمي کنند و نخواهند کرد.کافيست که به گزارش هاي تجاري-سياسي دقت کنيم. موقعيت اقتصادي انگلستان از 11 سپتامبر نه تنها با رکود روربرو نشده، بلکه «کارگران» از زندگي بهتري برخودار شده اند. بخشي از اين رشد اقتصادي مديون عمليات تروريستي و اشغال عراق و افغانستان است. آنچه سياهپوستان منتقد متوجه نيستند اين واقعيت است که توني بلر ها تا زماني که تحت فشار قرار نگيرند حاضر به اعتراف نخواهند شد. براي شناخت بهتر لازم است که به اهداف استراتژيک انگلستان دقت کنند. بخشي از برنامه طولاني مدت انگلستان تمرکز بر آفريقا است. بي شک «احساس همدردي» توني بلر که در حال بازنشسته شدن است، در راستاي راهگشايي ديپلماتيکي است. ورود به اين برنامه ريزي او را مجبور به «اعتراف» کرده است. اين امر در روابط با رژيم ايران هم کاملا آشکار است. تا زماني که دولت انگلستان به معني واقعي از سوي اپوزيسيون تحت فشار قرار نگيرد و سياستهاي مماشاتگرانه او که در ضديت کامل با منافع مردم ايران است، در رسانه هاي بين المللي افشا نشود، تا زماني که «اپوزيسيون» در برابر زورمداري انگلستان «مماشات» کند، توني بلر و جانشين او حاضر به ترک سياست مماشات با رژيم جمهوري اسلامي نخواهد بود. رژيم اين را مي داند و روي اين اسب شرط بندي کرده است. براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد. علي ناظر – 8 آذر 1385[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©