Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


(تعريف ديدگاه از کارورز: به ياراني Ú©Ù‡ در عرض 8 سال اخير با اسمي مشخص، همواره از اهداف ديدگاه حمايت کرده Ùˆ در ويژه نامه هاي ديدگاه، يادداشت هفته، Ùˆ يا آمفي تئاتر نقش قابل توجهي داشته اند،  اطلاق مي شود.)

پيش از اين (تيرماه) اعلام کرده بوديم که در راستاي پيشبرد اهداف هميشگي ديدگاه، بدنبال اتومات کردن ديدگاه هستيم تا کارورزان (همکاران) ديدگاه بتوانند مستقيما و بدون گذشتن از فيلتر، مقالات خود را وارد سيستم بکنند. البته همانطور که پيش بيني شده بود انتشار مستمر مقالات کارورزان در اين مدت دچار وقفه شد و بسياري از مقالات در سايت درج نشدند – آگاهانه پذيرفته بوديم که اين بها را بپردازيم.
چند هفتهء پيش در مرحلهء اول، ستون کاربران طراحي و برنامه ريزي شد. تاکنون بيش از 60 مقاله مستقيما از سوي کاربران ثبت و منتشر شده است. ستون کاربران همچنان به کار خود ادامه داده و تمام کاربران ديدگاه، بلا استثناء، مي توانند پس از نام نويسي، مطالب خود را، اگر با حداقل موازين ديدگاه همخواني داشته باشد، وارد سيستم بکنند.
خوشبختانه Ø¨Ø±Ù†Ø§Ù…Ù‡ ريزي مرحلهء دوم زودتر از موعد مقرر (ژانويه) به پايان رسيده است  Ùˆ اکنون کارورزان هم مي توانند پس از دريافت کد مخصوصي، مقالات خود را مستقيما منتشر کنند. (ديدگاه چند مقاله را به عنوان نمونه Ùˆ آزمايش سيستم ثبت کرده است).
ما به دنبال تغيير فرهنگ اطلاع رساني هستيم
دیدگاه همواره در پی‌ ایجاد سیستمی بوده است Ú©Ù‡ بر اساس آن همکاری آزاد نویسنده‌گان در محیطی دموکراتیک Ùˆ بدون مرکزیت امکان‌پذیر شود؛ تلاشی در راستای ایجاد یک تریبون آزاد برای طرح دیدگاه‌های متفاوت؛ تریبون آزادی Ú©Ù‡ کارورزان برای استفاده از آن نیازی به گرفتن وقت قبلی، تنظیم نوبت Ùˆ یا  منتظر ماندن نداشته باشند؛ تریبون آزادی برای فعالیت در راستای روشن‌گری، آگاهی‌رسانی Ùˆ پرسش‌گری در زمینه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی Ùˆ هنر Ùˆ ادبیات. در عرض چند ماه آينده عملا مشخص خواهد شد Ú©Ù‡ تا Ú†Ù‡ حد اين امکانات مورد استقبال کارورزان قرار خواهد گرفت.
دیدگاه امیدوار است که برای گسترش فرهنگ نقد و گفت‌وگو و هموارسازی مسیر گفتمان‌های تازه، با همیاری شما، به مسئولیت اجتماعی و رسانه‌ای خویش عمل کرده و در این میان، نقشی، هرچند اندک و ناچیز، داشته باشد.
تاکنون رسم اينطور بود (مثل تمام سايت هاي ديگر) که کارورز مقاله خود را براي بازنگري به مسوول سايت اي ميل کرده و مسوول مقالات تصميم مي گرفت که مطلب درج شود يا نه. از امروز، اين رسم به پايان مي رسد. کارورزان بدون گذشتن از «فيلتر مسوول مقالات» مي توانند مقاله خود را (سريعتر از ارسال اي ميل) وارد سيستم ديدگاه کنند.
به نظر من، ايجاد چنين امکاني کاري غير مرسوم بوده Ùˆ فکر نکنم تا بحال سايتي (فارسي زبان) چنين امکاني را در اختيار کاربران Ùˆ کارورزان خود قرار داده باشد. با ورود به مرحلهء دوم، مسووليت درج، حذف Ùˆ ويرايش مطالب (در ستون کارورزان) به خود کارورز سپرده مي شود.  Ø´Ø§ÙŠØ§Ù† توجه اينکه اين ستون فقط براي ثبت مقالات شخصي کارورزان است Ùˆ نه ثبت مقالات ويژه نامه ها، يادداشت هفته Ùˆ غيره.

اميدوارم اين تغييرات مؤکد موضع هميشگي ديدگاه باشد، Ú©Ù‡ اگر آزادي انديشه Ùˆ بيان هدف ماست، بايد براي گسترش هرچه بيشتر امکانات کوشا باشيم - اطلاع رساني سريعتر شده، Ùˆ «مميزي» به حداقل برسد. به نظر من، صاحبان رسانه مي توانند از نشر ايده Ùˆ نگرش مخالف خودداري کنند، ولي نمي توانند از انديشيدن انسان ها جلوگيري کنند.  اگر انسان مي انديشد، چون هست، پس بودن او بايد در مکان Ùˆ زمان مشخصي متبلور شود. ديدگاه مي خواهد مهيا کنندهء چنين ظرفي باشد- ايجاد چنين امکاني براي کارورزان ديدگاه  برگرفته از اين باور است.
ديدگاه لزوما با محتواي مطالب منتشر شده موافق نيست. اما Ø§Ø·Ù„اع رساني بايد فراتر از نگرش Ùˆ تحليلهاي شخصي صاحبان جرايد باشد. بايد آراء Ùˆ عقايدکارورزان منتشر Ùˆ باز تکثير شود. ما به اين نتيجه رسيده ايم Ú©Ù‡ کارورزان ديدگاه در ÙŠÚ© نقطه مشترکند – همگي خواهان سرنگوني جمهوري اسلامي هستند.
کارورزاني که وابستگي سازماني دارند بهترين مبلغ نگرش سازمان خود هستند. بايد به اين ياران هم امکان داد تا نگرش خود را بدون گذشتن از «فيلتر مسوول مقالات» تکثير کنند. با پايان يافتن مرحلهء دوم، چنين امکان هدفمندي عملي شده است.
مرحلهء بعدي (سوم)، ايجاد امکان براي کارورزان هنرمند - «نويسندگان و شاعران» است. اميدواريم که کليه مراحل اتومات شدن ديدگاه، تا آخر امسال به پايان برسد.
مراحل بعدي، پس از جمع بندي فاز 1- 3 ، شامل ثبت اتومات عکس (گالري عکس)، آهنگ (آلبوم هاي جديد)، ويديو کليپ (لينک) و غيره است. البته تا آنروز راه بسيار است.
با تشکري بي پايان از رفيق عزيزي Ú©Ù‡ رنج  کُد نويسي ديدگاه را به عهده دارد.
با سپاس
علي ناظر – 1 آذر 1385

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©