Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

همکاران ديدگاه

* 190190  علی ناظر

* ثبت پیامها و نظرها
در محکومیت کشتار ساکنین بی دفاع اشرف
  علی ناظر

* لجن مال کردن سایت کلمه؟  علی ناظر

* فراتر از باورهای سمبلیک  علی ناظر

* اخاذی سیاسی  علی ناظر

* «عرب» و «مسلمان»  علی ناظر

* فرهاد دیدگاه هم رفت  علی ناظر

* اگر بیل زنی ...؟  علی ناظر

* خودسری و خود زنی  علی ناظر

* فرود و پرواز سوال برانگیز  علی ناظر

* تبریک  علی ناظر

* چند سوال از آقای محدثین  علی ناظر

* هواداران طلبکار  علی ناظر

* چادر  علی ناظر

* صفحه خط دار  علی ناظر

* تو کجا و علی کجا  علی ناظر

* «دولت یهود»  علی ناظر

* اصل، «اصول» است  علی ناظر

* رهبران ما، رهبران آنها  علی ناظر

* خودسانسوری؟  علی ناظر

* خاکستر بر سر  علی ناظر

* بحث آزاد  علی ناظر

* رفراندوم؟  علی ناظر

* تو که سهل است عمر و عثمان و علی هم نتوانستند  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش دوم) «جبهه مردم» یا «جبهه همبستگی ملی»؟  علی ناظر

* گفتگوی تلفنی کوتاه  علی ناظر

* هشدار، مشکل فنی  علی ناظر

* موازین دیدگاه از اول فروردین 1389  علی ناظر

* قتل علی موسوی  علی ناظر

* منتظری ستیزان  علی ناظر

* جراحی  علی ناظر

* هراس از حسینعلی منتظری  علی ناظر

* مرگ بر خمینی  علی ناظر

* نظریه پرداز  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی و تعیین تکلیف و فرجام نهایی  علی ناظر

* دولت سایه  علی ناظر

* سرکوب در داخل، قتل عام در خارج؟  علی ناظر

* «گیر» دادن به موسوی – در پاسخ به فرهاد مهدوی  علی ناظر

* سه سیزده و یک بیانیه  علی ناظر

* 13 آبان، موضعگیری ها  علی ناظر

* بحران زا و بحران زی  علی ناظر

* فتوایی که خمینی و خامنه ای هم نداده اند  علی ناظر

* کس نخارد پشت من....  علی ناظر

* دو رفیق  علی ناظر

* میان ماه من تا...  علی ناظر

* سیاست خارجی  علی ناظر

* راهکاری بهتر؟  علی ناظر

* من اینجا ایستاده ام  علی ناظر

* دوست عزیز  علی ناظر

* انتقاد همراه با راهکار – در حاشیه نوشتار اسماعیل وفا یغمایی  علی ناظر

* الزایمر سیاسی  علی ناظر

* پایه ریزان فرهنگ سرکوب  علی ناظر

* گفتگو با کریم قصیم  علی ناظر

* دیدگاه سوم – بخش سوم  علی ناظر

* تست  علی ناظر

* بنام آزادی انسان - تحلیلی از بحران برآمده از 11 سپتامبر [بولتن بحران]  علی ناظر

* سایت های هواداران مجاهدین، علی ناظر را افشا می کند  علی ناظر

* «زهر» و «پادزهر»  علی ناظر

* حل معادلهء چند مجهولي  علی ناظر

* چرا فراخوان  علی ناظر

* پيام مسعود رجوي، پيامي براي ديگران  علی ناظر

* نامه دفتر نخست وزير (توني بلر) و وزارت خارجه انگليس به کاربران ديدگاه [متن انگليسي]  علی ناظر

* بدون صغري و کبري  علی ناظر

* نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»  علی ناظر

* متکي بر دغلکاري يا باور مذهبي  علی ناظر

* شکل و محتوا [فني]  علی ناظر

* اولين پروژهء سايت بحران به پايان رسيد  علی ناظر

* نامه به توني بلر پيرامون بحران جاري [همراه با ليست امضاي دريافتي]  علی ناظر

* يک نرم افزار مسوول سايت ديدگاه شد  علی ناظر

* ديدگاه در 9 ماه آينده  علی ناظر

* خنديد  علی ناظر

* هر پديده اي عمري دارد  علی ناظر

* يادداشت هاي روز ديدگاه  علی ناظر

* ديدگاه هرچقدر پول بدهد آش مي خورد  علی ناظر

* نقض قوانين کپي رايت پيگرد قانوني دارد  علی ناظر

* تروريستها بيکار ننشسته اند، خاک ايران - آخرين خاک ريز  علی ناظر

* اگر او مادر من بود  علی ناظر

* من هستم چون مبارزه مي کنم. رژيم هست، چون...  علی ناظر

* چه زشت  علی ناظر

* گام اول براي حملهء نظامي به ايران  علی ناظر

* موازين و راهکار براي ستون نظر کاربران  علی ناظر

* نه، اينطوري نمي شود!  علی ناظر

* اعدام صدام - بربريت لخت و عور  علی ناظر

* «مي توان و بايد»
نامهء سرگشاده به مسوولين
کميسيونهاي شوراي ملي مقاومت
  علی ناظر

* 1737  علی ناظر

* تقلب، تخلف، رأي سازي، فرهنگ آخوندي  علی ناظر

* نه! کافي نيست  علی ناظر

* کارت رژيم سوخت  علی ناظر

* براي سرنگوني بايد اين اسب را لنگ کرد  علی ناظر

* مرحلهء دوم اتومات شدن ديدگاه  علی ناظر

* دفاع از مدافعین آزادی  علی ناظردفاع از مدافعین آزادی
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


پس از نوشتار کوتاه ديروز [1]، برخي از کاربران از طريق اي ميل و يا در ستون نظرات کاربران، به محتواي نوشته ايراد گرفته و خاطر نشان کرده اند که در آن نوشتار اميدي واهي ديده مي شود. برخي هم ايراد به مجاهدين بخاطر مواضع و رفت و آمدهايشان با سناتورهاي آمريکايي گرفته اند.
موضع نسبت به مجاهدين به نظر من هميشه بايد بر مبناي چند پارامتر باشد:
+ آنها مبارز خلق براي سرنگوني نظامي ديکتاتور هستند – از مبارز (مجاهد) خلق بايد حمايت کرد؛
+ بخشي از آنها، در بلبشوترين منطقه جهان، زير شديدترين فشارهاي ممکن، قرار دارند؛
+ رژيم براي ضربه زدن به آنها از هيچ بند و بستي با «نگاهبانان» آنها کوتاهي نمي کند؛
+«نگاهبانان» آنها بار ها ثابت کرده اند که قابل اعتماد نيستند – هم سنخ رژيم هستند؛
+ به مجاهدين خلق، به ناحق، برچسب «تروريست»، براي خوشنود کردن رژيم، زده شده است؛
+ اين «برچسب» دست و پاي يک نيروي فعال سياسي را مي بندد؛
+ حذف اين «برچسب» فعاليت سرنگوني طلبانه آنها را  شدت مي بخشد؛
+ وقتي که اين برچسب حذف شود، غرب ديگر نمي تواند «عقب گرد» کرده و چند وقت ديگر آنها را دوباره تروريست خطاب کند – اين غائله براي هميشه پايان مي يابد؛
+ حذف اين برچسب، به اين معني است که غرب، «استراتژيک»، به اين نتيجه گيري رسيده که نبايد مبارزان سرنگوني طلب را «تروريست» خواند – دست و بال همهء نيروهاي سرنگوني طلب براي ارتقاء فعاليت باز مي شود.
با توجه به موارد فوق، و بدون اينکه با مجاهدين و سياست هاي آنها موافق باشيم و يا در نقش «هوادار» از آنها حمايت کنيم، بايد – به معني يک بايست و شرط سرنگوني طلبانه و «دفاع از مدافع آزادي»، از مجاهدين در راستاي حذف اين برچسب حمايت کنيم و هر گامي که آنها را به آن نقطه نزديک مي کند مثبت و همسو با اهداف تمام سرنگوني طلبان ارزيابي کنيم. حذف مجاهدين از صحنه مبارزه، به نفع خلق نيست.
علي ناظر – 17 ابان 1385

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©