Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 19 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

ویژه‌نامه

* تست برنامه  علی ناظر

* عزیزم، رفیقم، ستار  علی ناظر

* ویژه نامه بحران 88  علی ناظر

* زن در زندان
علي ناظر
  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء3 منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه شمارهء 2  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء 1 - منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء صفر  علی ناظر

* جنگ يا صلح، واقعيت يا سراب  علی ناظر

* زن عليه استبداد - سوال يا پاسخ؟  علی ناظر

* آزادي بيان و انديشه
پيش و پس از سرنگوني
  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظرزن در زندان
علي ناظر
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


همکاران ويژه نامهء آبان 1385

براي مطالعه لطفا روي اسامي نويسندگان کليک کنيد
(مسعود ابراهيم نژاد، محمد تقي اخلاقي، مينا انتظاري، شهلا عبقري، سارا قاضي، فريدون گيلاني، مهرنوش معظمي، زينت ميرهاشمي)

سوژه: زن در زندان
در شهريور 67 قتل عام زندانيان سياسي زن به اوج رسيد. رژيم که در امرداد 67 با قتل مجاهدين اسير، شناعت و ظلم را در مداري تازه و غير قابل تصور رقم زده بود، در شهريور سنگدلي را دو چندان کرده و مبارزين غير مجاهد را در ابعادي گسترده تر به طناب دار سپرد.
زندگي زن سياسي در زندان در طول مبارزات آزاديخواهانه يک قرن اخير مردم ايران، داستاني دردآور اما در عين حال اميدبخش و  غرورآفرين بوده است. زندگي نامهء پيشگاماني چون طاهره قره العين، مرضيه احمدی اسکويي، فاطمه اميني، و حال خاطرات از بند رسته گاني که از چنگال رژيم رهايي يافته اند ما را غرق در شگفتي، غرور، و اشک مي کنند.
به خيل عظيم زنان مبارز سياسي، قربانيان نظام جهل و مرد سالار مانند ليلا مافي، حاجيه اسماعيلوند، عاطفه سهاله، ملک قرباني، کبري رحمانپور،... هم اضافه شده اند – آنها که سنگسار مي شوند، آنها که در کودکي و نوجواني به نام صيغه، مورد تجاوز قرار مي گيرند، آنها که خيابانگردي مي کنند تا فقر و تنگدستي کمر خود و خانواده شان را در هم نشکند، آنها که هرگز از حقوق برابر انساني و مدني برخوردار نبوده اند، و آنهايي که در زنداني به بزرگي ايران، تنها جرمشان «زن» بودن است - هر کدام يادآور بخشي از ستم مضاعفي است که بر زن روا شده است.
دردآور زماني است که رسانه هاي خبري مانند بي بي سي به ياري مرتجعين زن ستيز آمده و خواسته (و يا نا خواسته) بر ايدئولوژي اسلاميون معمم که زن را تنها پديده اي براي تکميل آفرينش مي دانند صحه مي گذارند، از آنچه بر زن مي گذرد گزارش نمي کنند، و اگر هم اطلاع رساني بکنند بيشتر در راستاي دستيابي به  اهداف سياسي رسانهء خودشان است.
ويژه نامهء آبان ماه به زن در زندان اختصاص دارد. ديدگاه اميدوار است که با تنظيم چنين ويژه نامه اي بتواند آنچه را که بر زن در زنداني به بزرگي ايران، مي گذرد مورد بررسي قرار داده باشد.
علي ناظر
19 سپتامبر 2006
ديدگاه
___
موازين درج مطلب در ويژه نامه ها: متن ارسالي پيش از اين نبايستي در رسانه و يا کتابي ديگر منتشر شده باشد. پس از انتشار در ديدگاه، تا دو هفته به سايت هاي ديگر ارسال نشود. پس از آن، حتما در پايين متن قيد شود: منبع – ويژه نامهء سايت ديدگاه[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©