Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


و باز کُشتند
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


باري ديگر ستاره اي جاودانه شد.
ديدگاه به خانوادهء «فرزند خلق» ولي الله فيض مهدوي، تسليت مي گويد Ùˆ براي اين خانوادهء غمديده صبر Ùˆ شکيبايي خواستار است. Ø´Ú©ÙŠ نيست Ú©Ù‡ راه Ùˆ آرمان آزاديخواهانه Ùˆ ميهن پرستانهء او را همرزمان مجاهدش در زندان Ùˆ خارج از زندان ادامه خواهند داد، Ùˆ طولي نخواهد کشيد Ú©Ù‡ رژيم آدمکُش جمهوري اسلامي به دست مردم ايران سرنگون شود. 
رژيم اسلامي فيض مهدوي هاي بيشتري Ø±Ø§ خواهد کُشت، اما اميد Ùˆ ايمان به سرنگوني اين رژيم هرگز نخواهد مُرد.
علي ناظر – 15 شهريور 1385

فيض مهدوي خودکشي نکرد، او را کشتند – به پيام روشن او گوش کنيم
صداي زنداني سياسي سرنگوني طلب


امروز اطلاعيه زير به سايت ارسال شد.
متن اطلاعيه دريافتي:
تاریخ : 15/6/85

شماره : گ/106 – 85

به نام آزادی

با نهایت تاسف شهادت ولی الله فیض مهدوی را به  ملت ایران تسلیت Ù…ÛŒ گوئیم . ولی الله فیض مهدوی یکی از فرزندان ایران زمین بود Ú©Ù‡ جان خود را فدای راه آزادی کرد . او Ú©Ù‡ بیش از 5 سال در زندان های رژیم در اسارت بود ØŒ توسط ماموران وزارت اطلاعات بارها شکنجه Ùˆ اعدام مصنوعی شد .

رژیم جمهوری اسلامی بارها قصد تطمیع او را داشت Ùˆ بیش از یک سال در سلول های انفرادی ØŒ انواع شکنجه های روحی Ùˆ جسمی را تحمل کرد ØŒ اما او دست از مبارزه نکشید . او بارها با همبندیان خود اعتصاب غذا کرد . Ùˆ در بیانیه های مختلف نقض حقوق بشر توسط رژیم را محکوم کرد . یادش را گرامی Ù…ÛŒ داریم  . فعالان حقوق بشر در ایران این ضایعه دردناک را به خانواده او Ùˆ زندانیان سیاسی Ùˆ مردم ایران تسلیت Ù…ÛŒ گوید .

بنابر گزارشات رسیده از زندان گوهر دشت  رژیم جمهوری اسلامی همچنان درصدد تطمیع زندانیان این زندان برای وارونه جلوه دادن واقعیت قتل فیض مهدوی در زندان گوهر دشت در تلاش است . رژیم جمهوری اسلامی در یک سناریوی از پیش تنظیم شده قصد جان تمامی زندانیان سیاسی را دارد . Ùˆ با اعمال فشار بر زندانیان آنها را به واکنشهای چون اعتصاب غذا Ù…ÛŒ کشاند تا از این طریق ایشان را به قتل برساند . لازم به ذکر است بنابر اطلاعات رسیده ولی الله فیض مهدوی چند لحظه بعد از ملاقات با مسئولین زندان گوهر دشت ( مغنیان رئیس بند  2 فرعی ØŒ علی محمدی معاون اجرایی زندان گوهر دشت ) دچار سکته قلبی شد .

فعالان حقوق بشر در ایران با اعلام انزجار از قتل ولی الله فیض مهدوی در زندان گوهر دشت کرج مسئولیت قتل ایشان را بر عهده  رژیم جمهوری اسلامی  Ù…ÛŒ داند . Ùˆ همچنین خواهان اعزام یک تیم پزشکی از سوی سازمان ملل برای مورد معاینه قرار دادن آقای ولی الله فیض مهدوی Ùˆ ارائه یک گزارش مستقل به مراجع ذیل صلاح بین المللی هستیم .

همچنین بدین وسیله اعلام می داریم فاز جدیدی از فعالیت حقوق بشری خود را در زمینه افشای قتل های زنجیره ای زندانیان سیاسی در ایران آغاز خواهیم کرد . و با ارسال نامه به تمامی نهاد های حقوق بشری در سرتاسر جهان خواستار محکومیت این جنایت از سوی مجامع بین المللی خواهیم شد .

 

Human Rights Activists in Iran

Hra.Iran@gmail.com

www.Hra-Iran.Blogfa.com

Tel: 0031620720193

|لينك ثابت| نوشته شده توسط Hra.ir.news در | موضوع: زندانیان نظر بدهيد

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©