Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


تغييرات شکلي در ديدگاه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


کارورزان و کاربران خوب ديدگاه
همانطور که در نوشتار قبلي «گام بعدي» و پيش از آن نوشته بودم، از اول شهريور، ديدگاه به تدريج دستخوش تغييراتي (شکلي) خواهد شد که با روش و رسم هميشگي متفاوت خواهد بود.
بي شک تغييراتي که از امروز و تا چند هفتهء ديگر به مورد اجرا گذاشته خواهد شد مي تواند از ريسک بالا برخوردار بوده و باعث شود که تعداد کليک ها پايين بيايد، تعدادي از کاربران و حتي کارورزان ديدگاه را رها کرده و به سايت هاي ديگر دل ببندند، و... ولي همانطور که نوشته بودم، درحال طرح و تنظيم سايت بحران (به انگليسي) هستم، و طراحي چنين سايتي که پيش زمينه هاي فکري ويزيتور از هر گوشهء دنيا با فرهنگ و نگرشهاي متفاوت را مي خواهد در نظر بگيرد، کار سختي است و هر چه بيشتر پيش مي روم بيشتر پي مي برم که کار شاق تر از آن است که روز اول برآورد مي کردم. هدف از سايت بحران ارائهء نگرش سرنگوني طلبان به زبان انگليسي است. مي خواهم سايت بحران به لحاظ ماهيت مانند سايت ديدگاه باشد، يعني در آن از همهء نگرش ها (چپ، راست و حتي رژيم) خبر و تحليل و... ارائه داده شود، در عين حال که بايد آنسوي تاريکيها را هم نمايان کرد. اين پروژه از من وقت بسياري گرفته است، و راست و صداقتش مديريت ديدگاه (به جز ستون هاي حقوق بشر و سينما) آنطور که هست و سايت بحران آنطور که بايد بشود، از عهده من به تنهايي خارج است. به همين خاطر تصميم گرفته ام تغييرات زير را در ديدگاه در عرض يکي دو ماه آينده پياده کنم، به اميد اينکه اين حداقل مورد توجه برخي از کارورزان و کاربران قرار بگيرد. اميدوارم دوستان و ياراني که ديدگاه را ديگر جوابگوي خواست هايشان نمي بييند، بتوانند سايتي بهتر، گيرا تر و البته سرنگوني طلب که پاسخگوي خواست هاي آنها هم باشد، پيدا کنند.
شکل، محتوا و موازين
* محتواي ديدگاه  تغيير نخواهد کرد. ما (مسئوولين Ùˆ کارورزان ديدگاه، هر کس از جايگاه باورهاي خود) تا بُن استخوان خواهان سرنگوني اين نظام جهل Ùˆ جنايت هستيم. بنابراين، Ú†Ù‡ ÙŠÚ©ØŒ Ú†Ù‡ صد Ùˆ Ú†Ù‡ 1000 تا مطلب در سايت درج کنيم؛ Ú†Ù‡ 50000 کليک در روز داشته باشيم، Ú†Ù‡ 500 تا Ùˆ يا فقط 5 تا کليک، ما مرگ جمهوري اسلامي را مي خواهيم - در تماميت آن. به آزادي انديشه Ùˆ بيان باور داريم، Ùˆ دقيقا به همين خاطر، ديدگاه تمام نظرات Ùˆ نگرش ها را درج مي کند. خيلي ها به ديدگاه پشت کردند Ú©Ù‡ چرا مقالهء فلاني را درج مي کني، چرا نظر فلاني را منتشر مي کني، چرا Ùˆ چرا Ùˆ چرا... ديدگاه در آينده باز هم به همين روال ادامه خواهد داد. آنچه را Ú©Ù‡ فکر مي کند بايستي منتشر بشود درج خواهد کرد، «چرا» Ú©Ù‡ آزادي انديشه Ùˆ بيان براي ديدگاه قابل معامله نيست. بنابراين، به لحاظ محتوايي هماني Ú©Ù‡ بوديم Ùˆ هستيم، خواهيم بود.
* اما به لحاظ شکل، ديدگاه از امروز و تدريجا، دچار تغييرات اساسي خواهد شد. به اين ترتيب:
1- ستونهاي مقالات (تازه ترين مطالب)، فراسوي ديدگاه، رخدادها (جلسات، گردهمايي ها...)، کارگري، هنر و ادبيات (شعر و داستان..)، پس از پايان کُد نويسي طرح جديد، حذف مي شوند – از آن لحظه، مطالبي که براي اين ستونها ارسال شوند درج نخواهند شد.
2- ستونهاي آمفي تئاتر، يادداشت هفته، ويژه نامه ها، سينما، نظر سنجي، فراخوان، عکس و نقل قول، پيوندها، و حقوق بشر باقي مي مانند.
3- همانطور که مشخص است، تنها ستونهايي فعال مي مانند که مطالب آن ويژهء ديدگاه بوده و «توليد» ديدگاه است. همانطور که پيش از اين گفته شده بود ديدگاه به سوي «کار توليدي» حرکت مي کند. به همين خاطر ستون جديدي طراحي شده زير عنوان «ويژهء کارورزان». بنا به تعريف ديدگاه، «کارورز» کسي است که برايش «بود و نبود ديدگاه» در عرض هفت سال اخير مهم بوده است، و در اين راستا براي ديدگاه وقت و توان گذاشته است. با توجه به اين تعريف در اين ستون، تا اول ماه ژانويه 2007، مطالب کليه کارورزاني که پيش از اين در ويژه نامه هاي ديدگاه، و ستون يادداشت هفتهء ديدگاه مطلب نوشته اند، بلا استثنا درج خواهد شد. از اول ژانويه، تنها مطالبي که به سايت و يا رسانه ديگري ارسال نشده باشند، در اين ستون درج خواهند شد.
4- بي شک کاربران ديدگاه، بدنه و حاميان ديدگاه هستند و بسياري از آنها در ويژه نامه هاي ديدگاه مطلب ننوشته اند، و انصاف نخواهد بود اگر «ديدگاه» و مطلب آنها را منتشر نکنيم. براي حل اين معضل، ديدگاه در وهلهء اول، در کنار ويژه نامه هاي ديدگاه (ماهيانه و يا هر دوماه يکبار منتشر مي شوند)، «سوژه نامهء ديدگاه» را پيشنهاد مي کند. براي هر سوژه نامه (که در ابتدا هفتگي خواهد بود و به مرور زمان روزانه مي شود)، «سوژه اي» را پيشنهاد مي شود، و کاربران (و اگر کارورزان مايل باشند) مي توانند در بارهء آن «سوژه» مطلبي نوشته و به ما ارسال کنند. اولين سوژه «قتل عام 67» است. البته تنها مقالاتي منتشر مي شوند که ويژهء «سوژه نامه ديدگاه» نوشته شده باشند و به سايت ديگري ارسال نشوند (به نظر ما اشکالي نخواهد داشت اگر تعداد مطلب در سوژه نامه ها کم باشد و يا حتي با استقبال روبرو نشده و چند هفته سوژه نامه نداشته باشيم). اگر وقت بشود از اول ژانويه براي سوژه نامه ها هيات تحريريه تشکيل خواهد شد که روي کيفيت و منتشر شدن (يا نشدن) مطلب تصميم خواهند گرفت. ديدگاه از کليه نويسندگان خواهش مي کند تا به مقولهء «کپي رايت» توجه خاص مبذول دارند.
5- بي شک، برخي از کاربران علاقه اي به نوشتن مقاله ندارند. بسياري راضي به نوشتن چند خط «نظر» در ستون «کاربران» هستند و به همان هم بسنده مي کنند. اميد ديدگاه اين است که در عرض يکي دو ماه آينده تغييراتي کيفي در ستون کاربران ايجاد کند و ستون کاربران را از لحاظ کيفي چند مدار ارتقا دهد. موفقيت اين طرح، در شکل سوژه نامه ها تأثير خواهد گذاشت. در اين باره بيشتر توضيح خواهم داد (تا آن روز بايد صبور ماند).
6- آمفي تئاتر همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. لازم است از دوستان خوب ديدگاه محمد پروين، مازيار رازي و کورش عرفاني براي قبول مسئووليت سپاسگزاري کنيم، و اميدواريم که در آينده افراد ديگري به اين تيم به پيوندند.
7- لينک به مطالبي (Ú©Ù‡ تا امروز) در ستون مقالات Ùˆ فراسوي ديدگاه،  Ø¯Ø± سايت منتشر شده اند، موجود است.
8- بخش هنر و ادبيات پس از اول ژانويه و اگر هيات تحريره اي تشکيل شد، بازسازي خواهد شد.
9- همچون گذشته، ديدگاه اين حق را براي خود قائل مي شود که برخي از مطالب، چه از سوي کارورزان، کاربران و چه ثبت شده در ستون کاربران را منتشر نکند. لطفا به اين خاطر گلايه نکنيد.
اميدوارم که اين تغييرات، کمي از انرژي مرا آزاد کند تا بتوانم به کار سايت بحران مشغول شوم. از دريافت پيشنهادات شما در مورد سايت بحران خوشحال مي شوم.
با تشکر
علي ناظر – 31 امرداد 1385

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©