علی ناظر (نويسنده) 

 علی ناظر

علی ناظر در زمینه‌ی مسائل سیاسی - اجتماعی فعال است. و در همین رابطه، سال‌هاست که مسئولیت سایت دیدگاه‌ها را به عهده دارد و برای برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در ایران تلاش می‌کند.
Homepage:  
email:  nazer@didgah.net


All Articles علی ناظر IC_Archive: